2021

Ispiti

2021 – Zadaci OET2

januar 2021 pismeni (05.02.2021.)

april 2021 pismeni (26.04.2021.)

maj 2021 pismeni (01.06.2021.)

jun 2021 pismeni (23.06.2021)

septembar 2021 pismeni (26.08.2021)

oktobar 2021 pismeni (16.09.2021)

jun 2 2021 pismeni (07.10.2021)

oktobar II 2021 pismeni (22.10.2021)

decembar 2021 pismeni (30.11.2021)

2021 – Teorijski deo ispita

januar 2021 teorijski deo (05.02.2021.)

april 2021 teorijski deo (26.04.2021.)

maj 2021 teorijski deo (01.06.2021.)

jun 2021 teorijski deo (23.06.2021)

septembar 2021 teorijski deo (26.08.2021)

oktobar 2021 teorijski deo (16.09.2021)

jun 2 2021 teorijski deo (07.10.2021)

oktobar II 2021 teorijski deo (22.10.2021)

decembar 2021 teorijski deo (30.11.2021)

Kolokvijumi

I kolokvijum 2021 (10.05.2021)

II kolokvijum 2021 (23.06.2021)ž

II kolokvijum 2021 – septembar (26.08.2021)