Saradnici

dr Saša S. Ilić, naučni saradnik

dipl. inž. Dejan Jovanović, asistent

mast. inž. Dragana Jovanović, asistent

dr Biljana Stošić, asistent

  • kancelarija: 303
  • telefon: +381 18 529 303
  • fax: +381 18 588 399
  • e-mail: biljana.stosic@elfak.ni.ac.rs
  • konsultacije: ponedeljak i četvrtak 13-14h

dr Marija Milijić, asistent

  • kancelarija: 303
  • telefon: +381 18 529 303
  • fax: +381 18 588 399
  • e-mail: marija.milijic@elfak.ni.ac.rs
  • konsultacije:  utorak i četvrtak, 12-14.00h

mast. inž. Filip Filipović, asistent