Nastavnici

prof. dr Zlata Ž. Cvetković, redovni profesor

dr Nebojša Raičević, vanredni profesor

dr Nenad Cvetković, vanredni profesor

dr Mirjana Perić, docent

dr Ana Vučković, docent

  • kancelarija: 423
  • telefon: +381 18 529 423
  • fax: +381 18 588 399
  • e-mail: ana.vuckovic@elfak.ni.ac.rs
  • konsultacije: utorak i četvrtak 13-15h

dr Dragana U. Živaljević, docent