Наставници и сарадници

Настава из предмета Основи електротехнике 1 изводи се у виду предавања и рачунских вежби.

Предавања изводе наставници са Катедре за теоријску електротехнику.

Рачунске вежбе изводе наставници и сарадници са Катедре за теоријску електротехнику.