Литература – OET1

Уџбеник

Драгутин Н. Митић, “Електротехника I”, Петрограф, Ниш, 2007.

Збирке задатака

Небојша Раичевић, Злата Цветковић, Ана Вучковић, Мирјана Перић, Драгана Живаљевић, Бојана Николић, “Збирка решених задатака из Основа електротехнике 1”, Едиција: Помоћни уџбеници, Ниш: Електронски факултет, 2021, ИСБН 978-86-6125-233-4 (COBISS.SR-ID 32045577).

Драгутин Н. Митић, “Електротехника I у облику методичке збирке задатака”, Петрограф, Ниш, 2007.

Додатна литература:

Драгутин Н. Митић, “Електротехника I кроз тест питања”, Петрограф, Ниш, 2008.