Лабораторија за примењену електромагнетику

  • Назив: Лабораторија за примењену електромагнетику
  • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш
  • Локација: 167 (Вишенаменска лабораторијска ламела)
  • Контакт особа: др Ана Вучковић, ванр. проф.
  • Телефон: +381 18 529-423
  • Интернет страница: eth.elfak.ni.ac.rs
  • имејл: ana.vuckovic@elfak.ni.ac.rs