Laboratorija za primenjenu elektromagnetiku

  • Naziv: Laboratorija za primenjenu elektromagnetiku
  • Adresa: Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš
  • Kontakt osoba: dr Ana Vučković, docent
  • Telefon: +381 18 529-423
  • Internet stranica: eth.elfak.ni.ac.rs
  • imejl: ana.vuckovic@elfak.ni.ac.rs