Лабораторија за електротехнику

lab

Електронски факултет у Нишу је био први факултет у земљи на коме су почеле да се изводе лабораторијске вежбе из предмета Основи електротехнике.

Прве вежбе постављене су на иницијативу и уз сугестије проф. др Јована Сурутке, када је из некадашњег Завода РР-а у Нишу обезбеђена неопходна опрема, од које један очувани део данас има више историјску него практичну вредност.

Лабораторија за електротехнику се као наставна лабораторија касније развијала уз помоћ свих чланова Катедре за теоријску електротехнику. Опремљена је за одржавање лабораторијских вежби из предмета Основи електротехнике.

  • Назив: Лабораторија за електротехнику
  • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш
  • Локација: Л4 (стари део зграде)
  • Контакт особа: др Мирјана Перић, ванр. проф.
  • Телефон: +381 18 529-423
  • Интернет страница: eth.elfak.ni.ac.rs
  • имејл: mirjana.peric@elfak.ni.ac.rs