Чланови катедре

Чланови Катедре за теоријску електротехнику су:

Проф. др Небојша Раичевић, редовни професор
Канцеларија: 428
имејл: nebojsa.raicevic@elfak.ni.ac.rs

Проф. др Ненад Цветковић, редовни професор – шеф Катедре за теоријску електротехнику
Канцеларија: 429
имејл: nenad.cvetkovic@elfak.ni.ac.rs

Проф. др Ана Вучковић, ванредни професор
Канцеларија: 423
имејл: ana.vuckovic@elfak.ni.ac.rs

Проф. др Мирјана Перић, ванредни професор
Канцеларија: 423
имејл: mirjana.peric@elfak.ni.ac.rs

Др Драгана Живаљевић, доцент
Канцеларија: 136
имејл: dragana.zivaljevic@elfak.ni.ac.rs

Др Дејан Јовановић, доцент
Канцеларија: 231a
имејл: dejan.jovanovic@elfak.ni.ac.rs

Маст. инж. Драгана Вукић, асистент
Канцеларија: 423
имејл: dragana.vukic@elfak.ni.ac.rs

Маст. инж. Наталија Ивковић, сарадник у настави
Канцеларија: 423
имeјл: natalija.ivkovic@elfak.ni.ac.rs

Маст. инж. Исидора Јовановић, сарадник у настави
Канцеларија: 423
имeјл: isidora.jovanovic@elfak.ni.ac.rs