ПЕС конференција

http://pes.elfak.rs

Први српски симпозијум из примењене електростатике (ПЕС) организован је на Електронском факултету у Нишу 1984. године на иницијативу проф. др Драгутина Величковића. ПЕС је постао међународни симпозијум 1990. године.

2001. године прерастао је у Међународну конференцију из примењене електромагнетике (International Conference on Applied Electromagnetics).

Следећих пет бијеналних конференција организовали су Технолошки универзитет Илменау (Немачка), Технички универзитет из Софије (Бугарска) и Електронски факултет у Нишу, заједно са Факултетом техничких наука из Чачка и Факултетом заштите на раду из Ниша, под спонзорством Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије и Пакта за стабилност југоисточне Европе, под покровитељством ДААД-а.

Добро организоване конференције са великим бројем учесника показале су успешну сарадњу факултета из земље и иностранства, што је омогућило организаторима да направе неке нове кораке у побољшању квалитета конференције.

Најбољи радови са ПЕС конференција публикују се, по завршетку конференције и након додатне рецензије, у међународним часописима из области електромагнетике Универзитета у Нишу, Крагујевцу, Марибору и Темишвару.

2019. године обележено је 35 година од одржавања Првог српског симпозијума из примењене електромагнетике.