Одабрана поглавља нумеричке електромагнетике (модул: KИT)

Курс Одабрана поглавља нумеричке електромагнетике се, према новом наставном програму, изводи у првом семестру основних студија на Електронском факултету у Нишу (студијски програм: Комуникације и информационе технологије).

Шифра предмета: 3MKK1B03
ЕСПБ: 4 бода
Фонд часова: 2 + 1 + 0
Књига предмета

Наставници:
Проф. др Небојша Раичевић, редовни професор
Проф. др Мирјана Перић, ванредни професор