Примењена електромагнетика (модул: EMT)

Курс Примењена електромагнетика се, према новом наставном програму, изводи у седмом семестру основних студија на Електронском факултету у Нишу на модулу Електроника и петом семестру на модулу Електронске компоненте и микросистеми.

Шифра предмета: 2OEE7Д04 (акредитација 2013) i 3OEE7Д07 (акредитација 2019)
ЕСПБ: 5 бодова
Фонд часова: 2 + 2 + 0
Књига предмета

Наставници (предавања + рачунске вежбе):
* Проф. др Небојша Раичевић, редовни професор
* Проф. др Ненад Цветковић, ванредни професор