Примењена електромагнетика (модул: EKM)

Курс Примењена електромагнетика се, према новом наставном програму, изводи у петом семестру основних студија на Електронском факултету у Нишу на модулу Електронске компоненте и микросистеми и у седмом семестру на модулу Електроника.

Шифра предмета: 2OEM5A02 (акредитација 2013) и 3OEM5A04 (акредитација 2019)
ЕСПБ: 5 бодова
Фонд часова: 2 + 2 + 0
Књига предмета

Наставници (предавања + рачунске вежбе):
* Проф. др Небојша Раичевић, редовни професор
* Др Дејан Јовановић, доцент