Примењена електромагнетика (модул: КИТ)

Курс Примењена електромагнетика се према новом наставном програму, од школске 2021/22 изводи у четвртом семестру на модулу Комуникације и информационе технологије. Према акредитацији из 2013. године, курс је држан нa модулу Телекомуникације, под називом Електромагнетика – одабрана поглавља.

Шифра предмета: 2OET4O04 (акредитација 2013) и 3OEK4A01 (акредитација 2019)
ЕСПБ: 6 бодова
Фонд часова: 2 + 2 + 1
Књига предмета

Наставници (предавања + рачунске вежбе):
* Проф. др Небојша Раичевић, редовни професор
* Проф. др Мирјана Перић, ванредни професор