Електромагнетика (модул: EEН)

Курс Eлектромагнетика се, према новом наставном програму, изводи у четвртом семестру основних студија на Електронском факултету у Нишу на модулу Електроенергетика.

Шифра предмета: 2OEП4O03 (акредитација 2013) и 3OEП4O03 (акредитација 2019)
ЕСПБ: 6 бодова
Фонд часова: 3 + 2 + 0
Kњига предмета

Наставници (предавања):
Др Мирјана Перић, ванредни професор
Др Дејан Јовановић, доцент

Сарадници (рачунске вежбе):
Др Дејан Јовановић, доцент