Електрична кола (модул: УПС)

Курс Електрична кола се, према акредитацији из 2013. године, изводио у трећем семестру основних студија на Електронском факултету у Нишу на модулу Управљање системима. Према новом наставном програму (акредитација 2019), од школске 2021/22, курс се изводи у петом семестру.

Шифра предмета: 2OEУ3O01 (акредитација 2013) и 3OEU5A07 (акредитација 2019)
ЕСПБ: 6 бодова
Фонд часова: 2 + 2 + 0 (акредитација 2013) и 2 + 2 + 1 (акредитација 2019)
Књига предмета

Наставници и сарадници:
* Др Ана Вучковић, ванредни професор
* Др Драгана Живаљевић, доцент
* Маст. инж. Наталија Ивковић, асистент