Električna kola (modul: UPS)

Kurs Električna kola se, prema akreditaciji iz 2013. godine, izvodi u trećem semestru osnovnih studija na Elektronskom fakultetu u Nišu na modulu Upravljanje sistemima. Prema novom nastavnom programu (akreditacija 2019), od školske 2021/22, kurs će se izvoditi u petom semestru.

Šifra predmeta: 2OEU3O01 (akreditacija 2013) i 3OEU5A07 (akreditacija 2019)
ESPB: 6 bodova
Fond časova: 2 + 2 + 0 (akreditacija 2013) i 2 + 2 + 1 (akreditacija 2019)
Knjiga predmeta

Nastavnici i saradnici:
* Prof. dr Zlata Cvetković, redovni profesor
* Dr Ana Vučković, docent
* Dr Dragana Živaljević, docent
* Mast. inž. Dragana Jovanović, asistent