Основи електрoтехнике 2

Курс Основи електротехнике 2 се, према новом наставном програму (акредитација 2019), изводи у другом семестру основних студија на Електронском факултету у Нишу.

Шифра предмета: 3OEЗ2O03 (од школске 2020/21) и 2OEЗ2O02 (акредитација из 2013)
ЕСПБ: 7 бодова (од школске 2020/21) и 6 бодова (aкредитација из 2013)
Фонд часова: 3 + 2 + 1 (од школске 2020/21) и 3 + 2 + 0 (акредитација из 2013)
Књига предмета

Контактирајте нас