Основи електротехнике 1

Курс Основи електротехнике 1 се, према новом наставном програму (акредитација 2019), изводи у првом семестру основних студија на Електронском факултету у Нишу.

Шифра предмета: 3ОЕЗ1О02 (од школске 2020/21) и 2ОЕЗ1О02 (акредитација из 2013)
ЕСПБ: 7 бодова (од школске 2020/21) и 6 бодова (акредитација из 2013)
Фонд часова: 3 + 3 + 0
Књига предмета

Контактирајте нас