Наставници

др Небојша Раичевић, редовни професор

др Ненад Цветковић, редовни професор

др Мирјана Перић, ванредни професор

др Ана Вучковић, ванредни професор

др Драгана У. Живаљевић, доцент