Propozicije polaganja

Na ovoj stranici se možete upoznati sa propozicijama polaganja ispita iz predmeta Osnovi elektrotehnike 2.

Vrednovanje rezultata rada studenata tokom semestra i uslovi polaganja ispita mogu se  pogledati ovde.