Литература – OEТ2

Решени задаци из области Електромагнетизам:

Решени задаци из области Наизменичне струје:

Уџбеник:

Драгутин Н. Митић, “Електротехника II”, Петрограф, Ниш, 2008.

Збирка:

Драгутин Н. Митић, “Електротехника II у облику методичке збирке задатака”, Петрограф, Ниш, 2008.

Додатна литература:

Драгутин Н. Митић, “Електротехника II кроз тест питања”, Петрограф, Ниш, 2008.

Практикум:

Ана Вучковић, Мирјана Перић, Злата Цветковић, Лабораторијски практикум из Основа електротехнике 2, Едиција: Помоћни уџбеници, Ниш: Елек­тронски факултет, 2022.