Литература – OEТ2

Решени задаци из области Електромагнетизам:

Решени задаци из области Наизменичне струје:

Уџбеник:

Драгутин Н. Митић, “Електротехника II”, Петрограф, Ниш, 2008.

Збирка:

Драгутин Н. Митић, “Електротехника II у облику методичке збирке задатака”, Петрограф, Ниш, 2008.

Доднатна литература:

Драгутин Н. Митић, “Електротехника II кроз тест питања”, Петрограф, Ниш, 2008.

Практикум:

Драгутин Н. Митић, “Основи електротехнике; Практикум и радни листови за лабораторијске вежбе”, Ниш, 2007.