Наставници и сарадници

Настава из предмета Oснови електротехнике 2 изводи се у виду предавања, рачунских и лабораторијских вежби.

У школској 2021/22 натава ће се изводити на следећи начин:

Предавања изводе наставници  са Катедре за теоријску електротехнику, при чему су студенти подељени у три наставне групе (А, Б и Ц).

Рачунске вежбе изводе наставници и сарадници са Катедре за теоријску електротехнику, при чему су студенти подељени у три наставне групе (А, Б и Ц).