Nastavnici i saradnici

Nastava iz predmeta Osnovi elektrotehnike 2 izvodi se u vidu predavanja i računskih vežbi.

U školskoj 2020/21 nastava će se izvodi na sledeći način:

Predavanja izvode nastavnici  sa Katedre za teorijsku elektrotehniku, pri čemu su studenti podeljeni u tri nastavne grupe (A, B i C).

Računske vežbe izvode nastavnici i saradnici sa Katedre za teorijsku elektrotehniku, pri čemu su studenti podeljeni u trinaest podgrupa.