Задаци за вежбање OEТ2

Електромагнетизам

 M_I-домаћи_II-недеља

M_II-домаћи_III-недеља

M_III-домаћи_V-недеља

M_IV-домаћи_VI-недеља

M_V-домаћи_VII-недеља

Наизменичне струје

НС_I-домаћи_II-недеља_OEТ2

НС_II-домаћи_III-недеља_OEТ2

НС_III-домаћи_IV_недеља_OEТ2

НС_IV-домаћи_V_недеља_ОЕТ2

НС_V-домаћи_VI_недеља_ОЕТ2