Лабораторијске вежбе – Основи електротехнике 2

Лабораторијске вежбе из предмета Основи електротехнике 2 почињу у уторак, 7. марта 2023. године. Распоред одржавања лабораторијских вежби можете погледати овде.

Лабораторијске вежбе се изводе у лабораторији Л4, која се налази у старом делу зграде, поред лабораторије за физику.

За припрему и реализацију лабораторијских вежби студенти користе:

  • Лабораторијски практикум из Основа електротехнике 2, аутора Ане Вучковић, Мирјане Перић, Злате Цветковић, издање Елек­тронског факултета у Нишу. (Практикум можете купити у књижари на Електронском факултету).

_______________________________________________________________________________________________________

I циклус

Вежба 1 – Kирхофови закони и Омов закон

Вежба 2 – Tевененова и Нортонова теорема

II циклус

Вежба 3 – Eлектрично поље и потенцијал

Вежба 4 – Mагнетна индукција и јачина магнетног поља

III циклус

Вежба 5 – Фазни ставови