Лабораторијски практикум – Основи електротехнике

Лабораторијске вежбе из предмета Лабораторијски практикум – Основи електротехнике почињу у уторак, 3. марта 2020. године, по распореду који можете да погледате овде.

Настава на даљину

План реализације наставе на даљину

____________________________________________________________________________________

Упутства, презентације и припрема за лаб. вежбе

Правила за рад у лабораторији

Уводни час

I циклус

Вежба 1 – Kирхофови закони и Омов закон

Вежба 2 – Tевененова и Нортонова теорема

I циклус, предавања

Лабораторијски инструменти – I део, упутство за коришћење

II циклус

Вежба 3 – Eлектрично поље и потенцијал

Вежба 4 – Mагнетна индукција и јачина магнетног поља

II циклус, предавања

Упутство за коришћење програмског пакета FEMM 4.2

III циклус

Вежба 5 – Фазни ставови

III циклус, предавања

Упутство за коришћење осцилоскопа RIGOL DS1054