2022

Испити

2022 – Задаци ОЕТ2

децембар – задаци (05.12.2022)

октобар 2 – задаци (03.10.2022)

октобар – задаци (15.09.2022)

септембар – задаци (25.08.2022.)

јун 2- задаци (07.07.2022.)

јун – задаци (15.06.2022.)

април – задаци (31.03.2022.)

јануар – задаци (28.01.2022.)

2022 – Теоријски део испита ОЕТ2

април – теоријски део (31.03.2022.)

јануар – теоријски део (28.01.2022.)

Колоквијуми

II колоквијум 2022 (15.06.2022.)

I колоквијум 2022 (11.04.2022.)