Polaganje ispita i upisivanje ocena iz predmeta Laboratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike (ispitni rok: aprilski)

Polaganje ispita i upisivanje ocena iz predmeta Laboratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike obaviće se u petak, 5. juna 2020. godine, u 10 sati u kancelariji 423.