Nastava na daljinu – Katedra za teorijsku elektrotehniku

Plan realizacije nastave na daljinu za predmete sa Katedre za teorijsku elektrotehniku u uslovima vanrednog stanja

Poštovani studenti,

S obzirom na uvedeno vanredno stanje i odluke koje su nadležni organi doneli vezano za realizaciju nastave na našem fakultetu, krenulo se i sa nastavom na daljinu za predmete sa Katedre za teorijsku elektrotehniku.

Plan realizacije nastave i materijali za predmete nalaze se na platformi za učenje na daljinu http://moodle.elfak.ni.ac.rs, kao i na internet stranici predmeta iz OET grupe: http://eth.elfak.ni.ac.rs

Pristupne šifre za Moodle kurseve iz kategorije TEORIJSKA ELEKTROTEHINKA su:

Osnovi elektrotehnike 2 (šifra: ETH2123)
Laboratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike (šifra: ETHlab123)
Elektromagnetika (šifra: EM2020)
Elektromagnetika – odabrana poglavlja (šifra: EMOP2020)

Jedinstveni plan realizacije nastave za sve predmete sa Katedre za teorijsku elektrotehniku možete preuzeti ovde.

Katedra za teorijsku elektrotehniku