Laboratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike – realizacija nastave

Plan realizacije nastave na daljinu iz predmeta Laboratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike se nalazi ovde.