Konkurs za demonstratore na predmetu Laboratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike

Katedra za teorijsku elektrotehniku za potrebe izvođenja laboratorijskih vežbi iz predmeta Laboratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike raspisuje Konkurs za tri demonstratora na predmetu.

Kandidati treba da budu studenti osnovnih, master ili doktorskih akademskih studija, koji su na studijama prvog stepena ostvarili najmanje 120 ESPB sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) i položili predmete: Osnovi elektrotehnike 1 i Osnovi elektrotehnike 2 sa ocenom najmanje 9 (devet), u skladu sa članom 145 Statuta Elektronskog fakulteta u Nišu.
Potrebno je da zainteresovani kandidati najkasnije do četvrtka 12. marta 2020. dostave Komisiji odštampan spisak ocena sa SIP-a i biografiju preko pisarnice Fakulteta (kancelarija br. 11) i na i-mejl mirjana.peric@elfak.ni.ac.rs.

Katedra za teorijsku elektrotehniku – Komisija za izbor demonstratora