Основи електротехнике 1 (школска 2023/24) – опште информације