Основи електротехнике 1 (школска 2022/23) – опште информације

Детаљније информације о предмету ОЕТ1 налазе се овде.