Rezultati polaganja ispita OE2 u septembarskom ispitnom roku

Rezultati polaganja ispita i II kolokvijuma iz predmeta Osnovi elektrotehnike 2 u septembarskom ispitnom roku.
A grupa – ceo ispit, II kolokvijum i teorijski deo
B grupa – II kolokvijum i teorijski deo
B grupa – ceo ispit
C grupa i studenti viših godina – ceo ispit, II kolokvijum i teorijski deo