Rezultati II kolokvijuma i predlog ocena iz OE1 – januar

Rezultati II kolokvijuma i predlog ocena iz Osnova elektrotehnike 1 u ispitnom roku januar, koji je održan 12.02.2021. godine: