Saradnici

dr Saša S. Ilić, asistent

dr Dragana U. Živaljević, asistent

dr Bojana Z. Nikolić, asistent

 • kancelarija: 423
 • telefon: +381 18 529 423
 • fax: +381 18 588 399
 • e-mail: bojana.nikolic@elfak.ni.ac.rs
 • konsultacije: sreda 13-15h i četvrtak 12-14h

dipl. inž. Dejan Jovanović, asistent

mast. inž. Dragana Jovanović, asistent

dr Marija Milijić, asistent

 • kancelarija: 303
 • telefon: +381 18 529 303
 • fax: +381 18 588 399
 • e-mail: marija.milijic@elfak.ni.ac.rs
 • konsultacije:  utorak i četvrtak, 12-14.00h

dr Biljana Stošić, asistent

 • kancelarija: 303
 • telefon: +381 18 529 303
 • fax: +381 18 588 399
 • e-mail: biljana.stosic@elfak.ni.ac.rs
 • konsultacije: ponedeljak i četvrtak 13-14h

mast. inž. Filip Filipović, asistent