Literatura – OE1

Napomena: Rešeni zadaci će biti postavljani po prelasku odgovarajućih oblasti

Rešeni zadaci iz oblasti Elektrostatika:

  • Kulonov zakon
  • Elektrostatičko polje i električni potencijal
  • Primena Gausovog zakona
  • Sprezanje kondenzatora i primena Maksvelovog postulata

Rešeni zadaci iz oblasti Elektrokinetika:

  • Elektrokinetika

Udžbenik:

Dragutin N. Mitić, “Elektrotehnika I”, Petrograf, Niš, 2007.

Zbirka:

Dragutin N. Mitić, “Elektrotehnika I u obliku metodičke zbirke zadataka”, Petrograf, Niš, 2007.

Dodatna literatura:

Dragutin N. Mitić, “Elektrotehnika I kroz test pitanja”, Petrograf, Niš, 2008.