Članovi Katedre

Članovi Katedre za teorijsku elektrotehniku su:

Prof. dr Zlata Cvetković, redovni profesor – šef Katedre za teorijsku elektrotehniku
Kancelarija: 136
E-mejl: zlata.cvetkovic@elfak.ni.ac.rs

Prof. dr Nebojša Raičević, vanredni profesor
Kancelarija: 428
E-mejl: nebojsa.raicevic@elfak.ni.ac.rs

Prof. dr Nenad Cvetković, vanredni profesor
Kancelarija: 429
E-mejl: nenad.cvetkovic@elfak.ni.ac.rs

Dr Saša S. Ilić, naučni saradnik
Kancelarija: 427
E-mejl: sasa.ilic@elfak.ni.ac.rs

Dr Ana Vučković, docent
Kancelarija: 423
E-mejl: ana.vuckovic@elfak.ni.ac.rs

Dr Mirjana Perić, docent
Kancelarija: 423
E-mejl: mirjana.peric@elfak.ni.ac.rs

Dr Dragana Živaljević, docent
Kancelarija: 231a
E-mejl: dragana.zivaljevic@elfak.ni.ac.rs

Dipl. inž. Dejan Jovanović, asistent
Kancelarija: 231a
E-mejl: dejan.jovanovic@elfak.ni.ac.rs

Mast. inž. Dragana Jovanović, asistent
Kancelarija: 423
E-mejl: dragana.jovanovic@elfak.ni.ac.rs