Elektromagnetika – odabrana poglavlja (modul: T)

Kurs Elektromagnetika – odabrana poglavlja se, prema akreditaciji iz 2013. godine, izvodi u četvrtom semestru osnovnih studija na Elektronskom fakultetu u Nišu na modulu Telekomunikacije. Prema novom nastavnom programu, od školske 2021/22, kurs će se izvoditi u pod nazivom Primenjena elektromagnetika na modulu Komunikacije i informacione tehnologije.

Šifra predmeta: 2OET4O04 (akreditacija 2013) i 3OEK4A01 (akreditacija 2019)
ESPB: 6 bodova
Fond časova: 2 + 2 + 1
Knjiga predmeta