Elektromagnetika (modul: EEN)

Kurs Elektromagnetika se, prema novom nastavnom programu, izvodi u četvrtom semestru osnovnih studija na Elektronskom fakultetu u Nišu na modulu Elektroenergetika.

Šifra predmeta: 2OEP4O03 (akreditacija 2013) i 3OEP4O03 (akreditacija 2019)
ESPB: 6 bodova
Fond časova: 3 + 2 + 0
Knjiga predmeta