Saradnici

dr Saša S. Ilić, asistent

dr Dragana U. Živaljević, asistent

dr Bojana Z. Nikolić, asistent

  • kancelarija: 423
  • telefon: +381 18 529 423
  • fax: +381 18 588 399
  • e-mail: bojana.nikolic@elfak.ni.ac.rs
  • konsultacije: sreda 13-15h i četvrtak 12-14h

dipl. inž. Dejan Jovanović, asistent

mast. inž. Dragana Jovanović, asistent

dr Marija Milijić, asistent

  • kancelarija: 303
  • telefon: +381 18 529 303
  • fax: +381 18 588 399
  • e-mail: marija.milijic@elfak.ni.ac.rs
  • konsultacije:  sreda i četvrtak, 13-15h

dr Biljana Stošić, asistent