Osnovi elektrotehnike 2

Kurs Osnovi elektrotehnike 2 se, prema novom nastavnom programu (akreditacija 2019), izvodi u drugom semestru osnovnih studija na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Šifra predmeta: 3OEZ2O03 (od školske 2020/21) i 2OEZ2O02 (akreditacija iz 2013)
ESPB: 7 bodova (od školske 2020/21) i 6 bodova (akreditacija iz 2013)
Fond časova: 3 + 2 + 1 (od školske 2020/21) i 3 + 2 + 0 (akreditacija iz 2013)
Knjiga predmeta

Kontaktirajte nas