Osnovi elektrotehnike 1

Kurs Osnovi elektrotehnike 1 se, prema novom nastavnom programu (akreditacija 2019), izvodi u prvom semestru osnovnih studija na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Šifra predmeta: 3OEZ1O02 (od školske 2020/21) i 2OEZ1O02 (akreditacija iz 2013)
ESPB: 7 bodova (od školske 2020/21) i 6 bodova (akreditacija iz 2013)
Fond časova: 3 + 3 + 0
Knjiga predmeta

Kontaktirajte nas