Raspored polaganja

*NOVO* 21/06/2013 – O.E.I, E.I – jun 2013

13/04/2013 – I kolokvijum – O.E.II

25/09/2012 – pismeni deo ispita – O.E.II, E.II – oktobar I 2012

01/09/2012 – pismeni deo ispita – O.E.II, E.II – septembar 2012

26/06/2012 – pismeni deo ispita – O.E.II, E.II – jun 2012

12/06/2012 – II kolokvijum – O.E.II

06/10/2011 – pismeni deo ispita – O.E.II, E.II – oktobar II

22/09/2011 – pismeni deo ispita – O.E.II, E.II i E.2 – oktobar I

03/09/2011 – pismeni deo ispita – O.E.II i E.II – septembar

25/06/2011 – pismeni deo ispita – O.E.II i E.II – jun

11/04/2011 – I kolokvijum – O.E.II

13/11/2010 – pismeni deo ispita – O.E.II i E.II – novembar

15/09/2010 – pisemni deo ispita – O.E.II i E.II – oktobar I

02/09/2010 – pismeni deo ispita – O.E.II i E.II – septembar

05/07/2010 – pismeni deo ispita – O.E.II i E.II – jun

16/06/2010 – II kolokvijum – Osnovi elektrotehnike II

23/04/2010 – I kolokvijum – Osnovi elektrotehnike II

14/03/2010 – pismeni deo ispita – Elektrotehnika II – marta

11/10/2009 – pismeni deo ispita – Elektrotehnika II – oktobar II

23/09/2009 – pismeni deo ispita – Elektrotehnika II – oktobar I

02/09/09 – pismeni deo ispita – Elektrotehnika II – septembar

30/06/09 – pismeni deo ispita – Elektrotehnika II – jun

15/06/09 – II kolokvijum – Elektrotehnika II

25/04/09 – I kolokvijum – Elektrotehnika II

16/04/09 – pismeni deo ispita – Elektrotehnika II – april

21/12/08 – pismeni deo ispita – Elektrotehnika II – decembar