Nastavnici i saradnici

Nastava iz predmeta Osnovi elektrotehnike I izvodi se u vidu predavanja i računskih vežbi.

U školskoj 2017/18 nastava će se izvodi na sledeći način:

Predavanja izvode nastavnici sa Katedre za teorijsku elektrotehniku, pri čemu su studenti podeljeni u tri nastavne grupe (A, B i C).

Računske vežbe izvode nastavnicisaradnici sa Katedre za teorijsku elektrotehniku, pri čemu su studenti podeljeni u trinaest podgrupa.