Osnovi elektrotehnike 1


Kurs Osnovi elektrotehnike 1 se, prema novom nastavnom programu, izvodi u prvom semestru osnovnih studija na Elektronskom fakultetu u Nišu.

U okviru kursa se obrađuju dve oblasti:

elektrostatika i elektrokinetika.

Predviđeni fond časova je 3 + 3 + 0.