Osnovi elektrotehnike II – Rezultati drugog kolokvijuma