Spiskovi (grupe, podgrupe…)

 

Nastavne grupe 2012/13

grupa A 2012/13

grupa B 2012/13

grupa C 2012/13

Podgrupe 2012/13

grupa A1 2012/13

grupa A2 2012/13

grupa A3 2012/13

grupa B4 2012/13

grupa B5 2012/13

grupa B6 2012/13

grupa C7 2012/13

grupa C8 2012/13

grupa C9 2012/13

 

Nastavne grupe 2011/12

grupa A 2011/12

grupa B 2011/12

grupa C 2011/12

Podgrupe 2011/12

grupa A1 2011/12

grupa A2 2011/12

grupa A3 2011/12

grupa B4 2011/12

grupa B5 2011/12

grupa B6 2011/12

grupa C7 2011/12

grupa C8 2011/12

grupa C9 2011/12


Nastavne grupe 2010/11

grupa A 2010/11

grupa B 2010/11

grupa C 2010/11

Podgrupe 2010/11

grupa A1 2010/11

grupa A2 2010/11

grupa A3 2010/11

grupa B4 2010/11

grupa B5 2010/11

grupa B6 2010/11

grupa C7 2010/11

grupa C8 2010/11

grupa C9 2010/11

 

Nastavne grupe 2009/10

grupa A 2009/10

grupa B 2009/10

grupa C 2009/10

Podgrupe 2009/10

podgrupa A1 2009/10

podgrupa A2 2009/10

podgrupa A3 2009/10

podgrupa A4 2009/10

podgrupa B5 2009/10

podgrupa B6 2009/10

podgrupa B7 2009/10

podgrupa B8 2009/10

podgrupa C9 2009/10

podgrupa C10 2009/10

podgrupa C11 2009/10

podgrupa C12 2009/10


Nastavne grupe 2008/09

grupa A 2008/09

grupa B 2008/09

grupa C 2008/09

Podgrupe 2008/09

podgrupa A1 2008/09

podgrupa A2 2008/09

podgrupa A3 2008/09

podgrupa A4 2008/09

podgrupa B5 2008/09

podgrupa B6 2008/09

podgrupa B7 2008/09

podgrupa B8 2008/09

podgrupa C9 2008/09

podgrupa C10 2008/09

podgrupa C11 2008/09

podgrupa C12 2008/09