Informacije za studente

Laboratorijske vežbe iz predmeta Laboratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike počinju 12. marta 2018. godine.
Raspored održavanja I ciklusa laboratorijskih vežbi (vežbe 1 i 2) možete pogledati ovde.

Raspored održavanja II ciklusa laboratorijskih vežbi (vežbe 3 i 4) možete pogledati ovde.

Raspored održavanja III ciklusa laboratorijskih vežbi (vežba 5) možete pogledati ovde.

Nadoknada laboratorijskih vežbi iz predmeta Labaoratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike održaće se po rasporedu koji možete pogledati ovde.
Napomena: Pravo na nadoknadu laboratorijskih vežbi imaju studenti koji su propustili samo jedan ciklus vežbi.

Raspored upisivanja ocena iz Laboratorijskog praktikuma – Osnovi elektrotehnike možete pogledati ovde.

Uputstva i prezentacije

Pravila za rad u laboratoriji

Uputstvo za korišćenje programskog paketa Femm 4.2

Uputstvo za korišćenje osciloskopa RIGOL DC1054


Uvodni čas

Laboratorijski instumenti – I deo, uputstvo za korišćenje

I ciklus vežbi

Korišćenje programa FEMM u elektrotehnici i II ciklus vežbi

Laboratorijski instumenti – II deo i III ciklus vežbi

Priprema za laboratorijske vežbe

Vežba 1 – Kirhofovi zakoni i Omov zakon

Vežba 2 – Tevenenova i Nortonova teorema

Vežba 3 – Električno polje i potencijal

Vežba 4 – Magnetna indukcija i jačina magnetnog polja

Vežba 5 – Fazni stavovi