Informacije za studente

Laboratorijske vežbe iz predmeta Laboratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike počinju u utorak, 3. marta 2020. godine, po rasporedu koji možete da pogledate ovde.

Nastava na daljinu

Plan realizacije nastave na daljinu

VI nedelja 

Primena programskog paketa FEMM 4.2 i II ciklus vežbi – I deo

Uputstvo za korišćenje programskog paketa Femm 4.2

Vežba 3 – Električno polje i potencijal

____________________________________________________________________________________

Uputstva, prezentacije i priprema za lab. vežbe

Pravila za rad u laboratoriji

Uvodni čas

I ciklus

Vežba 1 – Kirhofovi zakoni i Omov zakon

Vežba 2 – Tevenenova i Nortonova teorema

I ciklus, predavanja

Laboratorijski instumenti – I deo, uputstvo za korišćenje

II ciklus

Vežba 3 – Električno polje i potencijal

Vežba 4 – Magnetna indukcija i jačina magnetnog polja

II ciklus, predavanja

Uputstvo za korišćenje programskog paketa Femm 4.2

III ciklus

Vežba 5 – Fazni stavovi

III ciklus, predavanja

Uputstvo za korišćenje osciloskopa RIGOL DS1054