Raspored polaganja ispita i upisivanja ocena iz predmeta Laboratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike (ispitni rok: januarski)

Polaganje ispita i upisivanje ocena iz predmeta Laboratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike obaviće se u sredu, 29. januara 2020. godine, u 9 sati u kancelariji 423.