Raspored polaganja ispita i upisivanja ocena iz predmeta Laboratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike (ispitni rok: oktobar II)

Polaganje ispita i upisivanje ocena iz predmeta Laboratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike obaviće se u utorak, 01. oktobra 2019. godine, u 10 sati u kancelariji 423.