Raspored polaganja ispita i upisivanja ocena iz predmeta Laboratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike (oktobarski ispitni rok)

Polaganje ispita i upisivanje ocena iz predmeta Laboratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike obaviće se u ponedeljak, 16. septembra 2019. godine, prema rasporedu koji možete pogledati ovde.