Raspored upisivanja ocena iz Laboratorijskog praktikuma – Osnovi elektrotehnike

Upisivanje ocena iz Laboratorijskog praktikuma – Osnovi elektrotehnike obaviće se u petak, 7. juna 2019. godine, prema rasporedu koji možete pogledati ovde.